with Brak komentarzy

Jak co roku każdy przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić remanent na dzień 31 grudnia.

Jest to nic innego, jak informacja o niesprzedanych towarach, bądź materiałach.

Nie wpisujemy tam wyposażenia firmy, ani środków trwałych, tj. komputerów, telefonów, itd.

Bez względu na to czy sprzedajemy towary czy świadczymy tylko usługi, każdy przedsiębiorca musi sporządzić wspomniany remanent.

W przypadku przedsiębiorców którzy, m. in.:

 • sprzedają towary,
 • tworzą gotowe produkty,
 • bądź wykonują usługi, do których są potrzebne fizyczne materiały,

remanent będzie szczegółową listą, która wskaże jakie towary i materiały nie zostały wykorzystane, bądź sprzedane na dzień 31 grudnia.

Co w sytuacji, gdy nie mamy żadnych towarów, materiałów na koniec roku?

Gdy wszystko sprzedaliśmy lub wykorzystaliśmy?

Również sporządzamy remanent, natomiast jego wartość wyniesie 0 zł.

W przypadku przedsiębiorców, którzy nie nabywają żadnych materiałów niezbędnych do wykonania usług – również sporządzamy remanent zerowy.

Co wpisujemy do remanentu?

Przede wszystkim towary handlowe oraz materiały, które służą do wyrobu wspomnianych towarów.

W remanencie wpiszemy też gotowe wyroby, półwyroby oraz produkty, których produkcja nie została jeszcze zakończona, wpiszemy także braki i odpady.

Nie wolno też zapomnieć o towarach które kupiliśmy, ale fizycznie jeszcze do nas nie dotarły. Ich wartość również trzeba ująć w remanencie.

Jak wycenić pozycje w remanencie?

Materiały i towary handlowe – wyceniane są według cen zakupu lub nabycia. Czasami wycenimy je według cen rynkowych (z dnia sporządzenia spisu) – dotyczy to na przykład sytuacji, gdy towar został uszkodzony, wtedy ich wartość jest niższa od ceny zakupu lub nabycia.

Wyroby gotowe, półwyroby i braki własnej produkcji – wyceniamy na podstawie kosztów ich wytworzenia.

Odpady użytkowe natomiast, wycenia się według wartości oszacowanej z uwzględnieniem ich przydatność do dalszego użytkowania, ponieważ utraciły swoją pierwotną wartość.

Remanent, czyli inaczej spis wszystkich towarów, materiałów, powinien być wykonany na dzień 31 grudnia.

Natomiast na samą wycenę wszystkich składników remanentu, przedsiębiorca ma 14 dni od dnia zakończenia spisu.

Jakie elementy muszą znaleźć się w remanencie?

 • nazwisko i imię właściciela (nazwa firmy),
 • data sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towarów i innych składników,
 • jednostka miary,
 • ilość stwierdzona w czasie spisu,
 • cena w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkowa,
 • łączna wartość spisu z natury,
 • klauzula “Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela (wspólników).

 

Załączam dwa przykładowe wzory remanentu:

Remanent zerowy
Standardowy rozbudowany druk