with Brak komentarzy


 

1. Umowa spółki

 • Umowa to podstawa rozpoczęcia działalności w ramach spółki cywilnej.
 • Może być zawarta teraz, np. 16 listopada, a data rozpoczęcia działalności spółki może być w umowie określona jako data przyszła – np. 1 grudnia.

 

 
 

2. Wniosek o wpis spółki do rejestru REGON

 • Wypełniamy formularz RG-OP oraz informację o wspólnikach na formularzu RG-SC.
 • Do wniosku dołączamy kopię umowy spółki.
 • Komplet składamy do urzędu statystycznego znajdującego się w tym samym województwie co siedziba Twojej spółki lub w jego oddziale.
 • Numer REGON będzie potrzebny, żeby uzyskać numer NIP.
 • Termin:  do 14 dni od założenia spółki cywilnej.
 
 
 

3. Uzyskanie NIP dla spółki cywilnej

 • Składamy formularz NIP-2 oraz NIP-D wraz z umową spółki we właściwym urzędzie skarbowym.
 • NIP otrzymujesz natychmiast, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia złożenia poprawnego zgłoszenia.

 

 

4. Aktualizacja CEiDG

 • Jak już będzie nadany NIP i REGON każdy ze wspólników aktualizuje CEiDG o informacje dotyczące spółki cywilnej.

 

 

5. PCC od umowy spółki

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do umów spółki wynosi 0,5 %, a podstawą opodatkowania jest wartość wkładu podawana przy zawieraniu umowy spółki.
 • Termin na zapłatę podatku oraz złożenie deklaracji do urzędu skarbowego to 14 dni od zawarcia umowy (deklarację można złożyć elektronicznie).
 
 

6. Rejestracja do VAT

 • Spółka cywilna może korzystać ze zwolnienia VAT na analogicznych zasadach jak jednoosobowa działalność gospodarcza.
 • Natomiast jeżeli wspólnicy podejmą decyzję o rejestracji do VAT, robimy to dopiero po nadaniu numeru NIP na formularzu VAT-R.

 

 

7. Rachunek bankowy

  • Konto nie może być prowadzone dla spółki cywilnej, bo taka spółka nie ma osobowości prawnej. Można natomiast założyć wspólny rachunek dla wspólników spółki cywilnej.
  • Warto zwrócić uwagę na jedną ważną kwestię – każdy ze wspólników może samodzielnie dokonywać wpłat, wypłat, może również wypowiedzieć umowę rachunku bankowego. Jednym słowem może działać samodzielnie w imieniu wszystkich wspólników. Pytanie – czy oby na pewno chcesz, aby tak było?
  • Nie wiem czy to możliwe w każdym banku, ale myślę, iż warto sprawdzić przed podpisaniem umowy, czy można ją zmodyfikować w taki sposób, aby wybrane czynności wprowadzały obowiązek działania wszystkich wspólników, a nie tylko jednego. Chociażby do zamknięcie konta albo wykonania transakcji powyżej określonej kwoty.

Jeżeli w Twojej głowie pojawiają się pytania oraz wątpliwości chętnie pomogę Ci przy rejestracji spółki cywilnej.

Zajmuję się również prowadzeniem spraw księgowych spółek.

Zadzwoń 510 470 480 lub napisz biuro@welltax.pl – czekam na Twoje pytania!