with Brak komentarzy

Kasy fiskalne - 31 lipca 2019 r. mija termin na wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT

1 maja 2019 roku weszły zmiany w przepisach które m.in.  wprowadzają nową matrycę stawek VAT dla użytkowników wszystkich rodzajów kas fiskalnych.

 

Chodzi o to iż do każdej stawki lub zwolnienia w podatku VAT, musi być przypisana litera na kasie fiskalnej od „A” do „G”.

 

Oczywiście obowiązek ten istniał również przed 1 maja 2019 r., natomiast nastąpiły pewne zmiany.

Wcześniej przedsiębiorcy mogli dowolnie przypisywać litery od „B” do „G” do obniżonych stawek podatku lub zwolnień od VAT. Tylko litera „A” była zastrzeżona dla stawki podstawowej.

Obecnie takiej swobody już nie ma. Każda stawka lub zwolnienie ma przypisaną obowiązkową literę.

Nowe zasady dotyczą wszystkich rodzajów kas.

Przedsiębiorcy użytkujący kasy, których fiskalizacja miała miejsce przed 1 maja, mają czas do 31 lipca 2019 r. na ich przeprogramowanie i dostosowanie używanych stawek VAT i zwolnień do nowych oznaczeń literowych.