with Brak komentarzy

 

1. Założenie konta na stronie CEIDG

Najważniejszym krokiem do założenia jednoosobowej firmy (w kwestii formalności oczywiście), jest wypełnienie i złożenie wniosku CEiDG.

 

 

Wchodzimy na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ 

 

W prawym górnym rogu klikamy w „ZALOGUJ”,

 

Jeżeli nie mamy jeszcze konta na stronie CEiDG musimy najpierw się zarejestrować.

Poniżej znajdziesz dokładną instrukcję jak to zrobić krok po kroku:

Jak założyć konto w systemie CEIDG przy użyciu profilu zaufanego

 

 

 

 

 

 

 

Ja już mamy za sobą rejestrację w serwisie CEiDG ,logujemy się np. za pomocą profilu zaufanego, a w kolejnym kroku weryfikujemy i uzupełniamy dane.

 

 

2. Formularz CEIDG – jak wypełnić krok po kroku

Po lewej stronie powinna się pojawić opcja „Załóż działalność gospodarczą”.

 

 

 

Możesz też wrócić na stronę główną i kliknąć w „Złóż wniosek CEIDG”, wtedy przejdziesz do strony, na której opcja założenia działalności powinna się pojawić.

 

 

 

 

 

Klikasz „Dalej” i powinieneś zostać przeniesiony do widoku formularza CEiDG.

Pojawia się sporo pól do wypełnienia, ale zaraz przez wszystko cię przeprowadzę.

 

Blok 01. Rodzaj Wniosku – tu nic nie uzupełnisz

 

Blok 02. Miejsce złożenia wniosku

Jeżeli składasz wniosek bez zakładania konta, możesz uzupełnić pole: 02.3. Wniosek złożony przez:

Przedsiębiorcę / Osobę uprawnioną. Jeżeli wniosek ma być złożony przez pełnomocnika, wybierasz drugą opcję.

 

Blok 03. Dane wnioskodawcy

 

Pola 1-3 chyba nie powinny sprawiać problemów.

 

Zazwyczaj pierwsze wątpliwości pojawiają się przy polu nr 4 – NIP.

 

Jeżeli nigdy nie został Ci nadany, to zaznaczasz „Nie posiadam numeru NIP”.

A co w sytuacji gdy go „kiedyś” miałeś? Ale nie pamiętasz, lub nie możesz go odnaleźć?

Analogicznie, zaznaczasz pole „Nie posiadam numeru NIP”. Nie zostanie ci nadany nowy, tylko urząd go odszuka w swojej bazie danych.

 

Pole nr 5 – identycznie jak w przypadku numeru NIP.

 

Pola 6-14 też nie powinny budzić wątpliwości.

 

Pole nr 15 – w zasadzie masz tylko jedną możliwość, zaznaczenie opcji TAK.

 

Blok 04. Adres zamieszkania wnioskodawcy

Adres naszego zamieszkania, a nie zameldowania. Jak zauważycie, we wniosku nawet nie ma miejsca na podanie adresu zameldowania. Dlatego że adres zameldowania, w zasadzie nie jest istotny w kontekście naszej firmy.

Ale adres zamieszkania, jest BRADZO WAŻNY.

Dlaczego?

Chociażby dlatego że na podstawie tego adresu ustalimy właściwy dla nas urząd skarbowy. A nie na podstawie adresu siedziby.

Jeżeli wynajmujesz mieszkanie w Krakowie, jesteś zameldowany w Rzeszowie i tam chcesz mieć siedzibę firmy. To Twój faktyczny adres zamieszkania to Kraków i tam będzie się znajdował Twój właściwy urząd.

Takie sytuacje często się zdarzają.

Ponieważ bardzo ważne jest to, że musisz mieć tytuł prawny do lokalu, który podajesz w CEiDG.

 

Co to oznacza?

Musisz mieć akt własności, umowę najmu, umowę użyczenia.

Jeżeli wynajmujesz mieszkanie w Krakowie, jesteś zameldowany w swoim domu rodzinnym w Rzeszowie, który np. jest własnością rodziców, to prawdopodobnie łatwiej Ci będzie zgłosić siedzibę firmy w Rzeszowie.

Ponieważ nie każdy wynajmujący zgodzi się aby w umowie był zapis iż mieszkanie będzie wykorzystywane na potrzeby Twojej działalności.

A jeżeli Twój dom rodzinny jest własnością rodziców, to zapewne bez problemu podpiszesz z nimi umowę użyczenia lokalu (bezpłatną), na podstawie której możesz zarejestrować pod danym adresem firmę.

Natomiast wspomniana umowa najmu mieszkania, pozwala ci na zgłoszenie Krakowa, jako twojego adresu zamieszkania.

 

Adres wpisany w tym polu, nie jest widoczny w CEIDG dla każdego.

 

Blok 05. Adres skrzynki ePUAP

Ta opcja pozwala na otrzymywanie korespondencji od urzędów w formie elektronicznej, ze skutkiem doręczenia.

UWAGA!

Nie chodzi o twój adres e-mail, na który będą przychodzić pisma. Tylko o e-mail który jest powiązany ze skrzynką epuap (http://www.epuap.gov.pl), lub z kontem na portalu podatkowym (https://ppuslugi.mf.gov.pl/).

Czytałam że niektórzy odradzają tą formę, ponieważ trzeba regularnie sprawdzać w/w strony.

Ale być może jest tam jakaś opcja powiadomień, tak jak w przypadku konta ZUS i wystawianych e-zwolnień?

Jeżeli wiecie coś na ten temat dajcie znać. Bo opcja wydaje się wygodna, zwłaszcza jeżeli często podróżujemy.

 

Blok 06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy

W nazwie firmy musi się znajdować imię i nazwisko przedsiębiorcy. I może to być tylko imię i nazwisko np. Dorota Prokofij.

Lub może też zawierać dodatkowe oznaczenia np. Biuro rachunkowe Dorota Prokofij.

 

Przewidywana liczba pracujących (przedsiębiorca + planowana liczba osób zatrudnionych): Jeżeli nikogo nie zatrudniamy, lub na razie nie wiemy jak to się będzie kształtowało w przyszłości, po prostu wpisujemy 1.

 

Przeważający rodzaj działalności gospodarczej wg PKD 2007

Jest to po prostu wskazanie tego czym będziesz się zajmował, w ramach prowadzonej firmy. Ma to być najważniejszy, lub jeden z najważniejszych według Ciebie obszarów działalności.

 

Pozostałe rodzaje działalności gospodarczej wg PKD 2007

Tu możesz podać inne obszary, którymi będziesz się zajmował, lub planujesz w przyszłości.

Nie jest to mocno wiążące. Możesz podać kilka kodów PKD które wydają Ci się właściwe, lub potrzebne.

Jeżeli korzystasz z formularza, na stronie CEIDG, możesz skorzystać z podpowiedzi. Klikasz „Wybierz” a następnie możesz na przykład przejść do zakładki „Wyszukiwanie wg działalności”.

Jeżeli twoja działalność będzie związana z tworzeniem stron internetowych, zacznij wpisywać jakieś słowo klucz i kreator podpowie Ci jeden z rodzajów działalności.

W tym przypadku klikasz w pozycję na liście „projektowanie stron internetowych”, a następnie „szukaj”. Kreator podpowie właściwy kod PKD.

 

Blok 07. Nazwa skrócona

Owa nazwa skrócona podawana jest TYLKO dla potrzeb ZUS. To nie jest nazwa skrócona, której będziemy używać na fakturach. Na fakturach powinno się podawać pełną nazwę firmy.

Dlatego powyższe pole może się składać tylko z imienia i nazwiska. Zapewne to będzie najłatwiej zapamiętać.

 

Blok 08. Data rozpoczęcia działalności

To może być data przyszła. Wniosek możesz złożyć np. 31 stycznia 2019, a datę rozpoczęcia wskazać na 10 luty 2019. Jeżeli masz prawo do ulg w ZUS i chcesz rozpocząć działalność z początkiem miesiąca, rozważ 2 – 3 dzień miesiąca, a nie 1. Wtedy miesiąc działania firmy jest niepełny i ulga może trwać trochę dłużej.

 

Blok 09. Dane do kontaktu

Tu możesz podać swój numer telefonu, adres e-mail, stronę www, które będę się pojawiać na twoim wpisie CEIDG, a zatem będę dostępne dla każdego. Podawanie danych kontaktowych jest dobrowolne. Natomiast warto pamiętać o kilku kwestiach:

– możesz podać dane kontaktowe i zaznaczyć opcję „Sprzeciwiam się udostępnianiu danych kontaktowych z CEIDG”

– ta opcja spowoduje że dane nie będę widoczne w CEIDG dla każdego, ale będą udostępnione dla urzędów

– dzięki temu być może uda się im załatwić jakąś sprawę przez telefon i unikniesz pism, wezwań, oraz wizyt w urzędzie

 

Blok 10. Adresy związane z działalnością gospodarczą

Adresy które tu podasz będą widoczne w CEIDG dla każdego. Tak jak wspominałam wcześniej, musisz mieć tytuł prawny do każdego z adresów.

 

10.1. Adres do doręczeń

Jest bardzo ważny, ponieważ na ten adres będzie przychodziło większość pism urzędowych, a zatem musi być aktualny.

 

10.2. Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Twoje główne miejsce wykonywania działalności, główna siedziba firmy. Biuro, sklep.

Jeżeli nie ma takiego miejsca, bo np. pracujesz tylko w siedzibie kontrahenta, możesz zaznaczyć pole „Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”.

Jeżeli pracujesz w domu i chcesz np. rozliczać część kosztów związanych z mieszkaniem, wpisz tutaj adres zamieszkania.

 

Blok 11. Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Jak wskazuje nazwa – dodatkowy punkt prowadzenia firmy, biuro sklep, magazyn.

 

Blok 12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w:

W większości przypadków to będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

Tutaj wpisujesz datę rozpoczęcia działalności

 

Dołączam zgłoszenia ZUS

Możesz od razu dołączyć zgłoszenie do ZUS-u (opcja dobrowolna), w przypadku zakładania firmy możesz zaznaczyć:

 

ZZA –dotyczy osoby która ma prawo do „ulgi na start” (opłaca składkę zdrowotną przez pierwsze pół roku działalności), lub jeżeli pracuje na etacie i otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie

 

ZUA – odwrotna sytuacja – dotyczy osoby która nie ma prawa do „ulgi na start”, lub nie pracuje na etacie z minimalnym wynagrodzeniem

 

ZCNA – to jest formularz, na którym możemy zgłosić członków rodziny, ale tylko takich którzy nie mają innego prawa do ubezpieczenia (nigdzie nie pracują, nie są zgłoszeni jako bezrobotni w UP)

 

Blok 13 dotyczy osoby która podlega pod KRUS

 

Blok 14, 15, 16 jest aktywny tylko dla osób które chcą zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność.

 

Blok 17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych

 

Aktualny naczelnik urzędu skarbowego właściwy do spraw ewidencji podatników

Tu wskazujemy urząd skarbowy, w którym będziemy się rozliczać. Tak jak wspomniałam wcześniej, urząd ustalamy to na podstawie adresu zamieszkania.

 

Blok 18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie

Pole służy do wyboru formy opodatkowania twojej działalności.

 

Blok 19. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe – czyli pełna księgowość, rzadko się zdarza aby ktoś wybierał tą formę przy jednoosobowej działalności

 

Blok 20. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy

Zaznaczasz gdy podpisujesz umowę na prowadzenie księgowości z biurem rachunkowym.

 

Blok 21. Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy

Miejsce w którym fizycznie przechowujesz dokumenty firmowe, faktury, ewidencje itd. To może być adres zamieszkania, siedziba.

Natomiast jeżeli podpisałeś umowę z biurem rachunkowym i dostarczasz im dokumenty w formie papierowej, będzie to adres siedziby twojego księgowego.

 

Blok 22. Prowadzę zakład pracy chronionej

Dotyczy firm, które mają przyznany specjalny status, związany z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

 

Blok 23.  Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych:

Gdy jesteś wspólnikiem spółki cywilnej i nie prowadzisz dodatkowo swojej jednoosobowej działalności gospodarczej

 

Blok 24. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych

Punkt raczej jasny, dotyczy tylko wspólników spółek cywilnych. Przy czym podanie danych spółki jest możliwe dopiero po założeniu jednoosobowej działalności, poprzez aktualizację wpisu.

 

Blok 25. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej

1. Łączy mnie z małżonkiem wspólność majątkowa.

Jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim i mamy wspólność majątkową wybieramy tak,

jeżeli nie jesteśmy w związku małżeńskim, lub nie mamy wspólności majątkowej wybieramy nie/ nie dotyczy.

Dodatkowo w przypadku rozdzielności majątkowej, co do zasady podajemy datę ustania wspólności. Jeżeli powstała przed startem firmy, nie mamy obowiązku podawania tej informacji.

 

Blok 26. Informacje o rachunkach bankowych / rachunkach w SKOK wnioskodawcy

Gdy dopiero zakładasz firmę, nie posiadasz jeszcze firmowego rachunku bankowego, dlatego w praktyce to pole bardzo często pozostawia się puste. A następnie podaje rachunek firmowy poprzez aktualizację wniosku CEIDG. Jeżeli chcesz korzystać z rachunku prywatnego, a regulamin twojego banku nie zabrania ci wykorzystywać go do celów związanych z działalnością gospodarczą, nie musisz zakładać odrębnego rachunku dla firm.

 

Blok 27. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych

Jeżeli np. posiadasz NIP nadany w innym kraju, lub jesteś ubezpieczony za granicą, podaj odpowiednie informacje w tym polu.

 

Blok 28. Udzieliłem(am) pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw

W tym polu możesz wskazać osobę która np. będzie mogła dokonywać zmian w CEIDG. Ja wykorzystuję do pole jako właściciel biura rachunkowego, dzięki temu mogę dokonywać zmian w imieniu moich klientów. Mogę to robić bez wychodzenia z domu, ponieważ logując się na swoje konto w CEIDG mam podpięte konta osób które udzieliły mi pełnomocnictwa.