with Brak komentarzy

Które usługi musisz oznaczyć kodem GTU_12? Wyjaśnienia MF

Od października weszła w życie nowa ewidencja JPK_V7, a wraz z nią pojawiło się dużo niejasności.

Wiele z nich dotyczy nowych oznaczeń poszczególnych usług, czy towarów tzw. kodów GTU. Dla przykładu jeżeli świadczysz usługi księgowe, w nowej ewidencji będziesz musiał je wykazać z kodem GTU_12.

 

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

W praktyce w momencie wystawiania faktury sprzedaży trzeba będzie do danej usługi, lub towaru od razu przypisywać konkretny kod GTU. To nie jest obowiązkowy element faktury, natomiast aby księgowy mógł prawidłowo sporządzić nowe ewidencje niezbędna będzie pomoc przedsiębiorcy. Nie będzie możliwe przekazanie odpowiedzialności w tym obszarze na księgowego. Dlatego od października współpraca na linii przedsiębiorca - biuro rachunkowe musi być jeszcze lepsza.

 

Ale o co chodzi z tym kodem GTU_12?

Z tym obszarem jest najwięcej niejasności. Ponieważ ustawodawca wymienił po prostu kilka usług które muszą być tym kodem oznaczone. Jednocześnie nie dając żadnych definicji, czy wskazówek.

 

Kod GTU_12 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

 

 

Na stronie podatki.gov.pl jest wiele wyjaśnień i odpowiedzi na pytania w zakresie nowej ewidencji JPK_V7. W tym m.in. wskazówka dotycząca katalogu usług które mają być oznaczone kodem GTU_12. ej pytanie wraz z odpowiedzią.

 

 

Gdzie szukać definicji pojęć na potrzeby oznaczenia GTU_12 w przypadku usług o charakterze niematerialnym, tj. usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych?

W ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych w pytaniu usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być:

  1. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
  2. księgowe: 69.20.2
  3. prawne: 69.1
  4. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
  5. marketingowe: 73.11.12
  6. firm centralnych: 70.1
  7. reklamowych: 73.1
  8. badania rynku i opinii publicznej: 73.2
  9. badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
  10. usług szkoleniowych: 85.

 

 

Stan prawny na dzień 13-10-2020

 

Jeżeli masz pytania, lub wątpliwości dotyczące tego tematu, chętnie Ci pomożemy!

Jesteśmy biurem rachunkowym działającym stacjonarnie w Bielsku-Białej, oraz prowadzimy księgowość online współpracując z przedsiębiorcami z całej Polski.

Specjalizujemy się w pomocy małym biznesom online, oraz przedsiębiorcom działającym w branży IT.

Jeżeli szukasz księgowej / księgowego z Bielska Białej, a jednocześnie chcesz korzystać z usprawnień jakie daje internet, świetnie trafiłeś!