with Brak komentarzy

Pigułka wiedzy o spółkach cywilnych + ebook

 

Witaj!

Zapraszam Cię do artykułu w którym rozkładam temat spółek cywilnych na czynniki pierwsze. W jednym miejscu znajdziesz najważniejsze kwestie, które warto znać.

 

 

Z artykułu dowiesz się m.in.:

 

 • Jaką księgowość musi prowadzić spółka cywilna?
 • Jaki podatek dochodowy płaci spółka cywilna?
 • Jaki ZUS płaci spółka cywilna?
 • Czy spółka cywilna musi być czynnym VAT-owcem od pierwszego dnia prowadzenia działalności?
 • Jak powinna wyglądać nazwa spółki cywilnej?
 • Czy wspólnicy muszę wnieść minimalny wkład finansowy?
 • Co się dzieje w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej?
 • Czy spółka cywilna ma swój odrębny majątek?
 • Jak wygląda podział i wypłata zysku w spółce cywilnej?

 

Jeżeli wolisz formę krótkiego ebooka zachęcam do pobrania

 

[button href="https://www.welltax.pl/wp-content/uploads/2021/05/Spolka-cywilna-w-pytaniach-i-odpowiedziach-WELLTAX.pdf" style="flat" size="large" color="#1e73be" hovercolor="#1e73be" textcolor="#ffffff" texthovercolor="#ffffff"]Spółka cywilna w pytaniach i odpowiedziach EBOOK[/button]

 

Jaką księgowość musi prowadzić spółka cywilna?

Spółka cywilna może prowadzić uproszczoną księgowość (np. książka przychodów i rozchodów), dopóki nie przekroczy ustawowego limitu przychodów w wysokości 2 mln euro.
Po przekroczeniu limitu, musi przejść na pełną księgowość.

 

Jaki podatek dochodowy płaci spółka cywilna?

Podatek dochodowy płacą wspólnicy, a nie spółka cywilna. Rzadko zdarza się że wspólnikiem w spółce cywilnej jest inna spółka. Dlatego pominę ten temat.
Zazwyczaj wspólnikami są osoby fizyczne.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. PIT) oblicza się od dochodu każdego ze wspólników z osobna.
Jeżeli spółka w marcu 2021 osiągnęła dochód w wysokości 2000 zł. A udziały dwóch wspólników wynoszą 50 / 50.
To każdy z nich osiągnął dochód w wysokości 1000 zł. I od tej kwoty każdy z nich zapłaci podatek dochodowy.
Wspólnik, który jest osobą fizyczną może wybrać dowolną formę opodatkowania, przewidzianą dla małej jednoosobowej firmy:
 • skala podatkowa 17 % / 32%
 • podatek liniowy 19%
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • karta podatkowa

 

WAŻNE!
Jeden wspólnik może płacić podatek wg. skali podatkowej, a drugi może płacić podatek liniowy. Nie muszą wybierać tej samej formy opodatkowania. Natomiast gdy jeden opłaca ryczałt, to pozostali też są zobowiązani do tej formy opodatkowania.
Jest to po prostu związane z tym że przy zryczałtowanej formie opodatkowania prowadzi się inną ewidencję księgową.

Jaki ZUS płaci spółka cywilna?

Spółka płaci ZUS jedynie w sytuacji gdy pełni rolę pracodawcy, zleceniodawcy i odprowadza ZUS za pracowników spółki.
Jednocześnie wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak każdy inny przedsiębiorca i muszą odprowadzać ZUS za siebie.
Jeżeli wspólnik osiąga dodatkowe przychody, z innej działalności niż spółka cywilna jest zobowiązany do płacenia podwójnej składki zdrowotnej.
Przykład:
Prowadzisz jednoosobową firmę i świadczysz usługi programistyczne. Dodatkowo jesteś wspólnikiem spółki cywilnej która sprzedaje długopisy. To są dwie działalności gospodarcze. A zatem płacisz dwie składki zdrowotne .

Czy spółka cywilna musi być czynnym VAT-owcem od pierwszego dnia prowadzenia działalności?

Spółka cywilna może korzystać ze zwolnienia z VAT na analogicznych zasadach jak jednoosobowa działalność gospodarcza.
Nie ważna jest forma prowadzenia działalności. Nieważne czy to spółka cywilna, jawna itd.. Tylko czym będzie zajmować się spółka.
Jeżeli spółkę cywilną będzie chciało założyć dwóch programistów i spółka będzie świadczyła tylko usługi programistyczne, to nie ma obowiązku rejestracji do VAT od pierwszego dnia prowadzenia działalności.

Jak powinna wyglądać nazwa spółki cywilnej?

W zasadzie nie ma jasnych wytycznych. Przepisy tego nie regulują. To jest kolejny obszar który budzi wiele wątpliwości.
Przyjęło się iż nazwa spółki cywilnej to nazwa spółki, imiona i nazwiska wszystkich wspólników, oraz oznaczenie "spółka cywilna" lub "s.c.".
Spółka cywilna nie jest samodzielnym bytem, jest formą umowy. Dlatego w orzecznictwie sądów można spotkać pogląd iż nazwa spółki nie musi zawierać nawet imion i nazwisk wspólników.  Niestety trochę inaczej podchodzi do wszystkiego skarbówka.
Kiedy najczęściej podajemy nazwę spółki cywilnej? Nazwę firmy?
Gdy coś sprzedajemy. Lub gdy coś kupujemy. A zatem najczęściej ten temat pojawia się gdy trzeba wystawić faktury VAT.
A oznaczenie spółki na fakturach VAT to zupełnie odrębny temat. Ponieważ na gruncie ustawy VAT, (wyjątkowo) spółka jest odrębnym podmiotem. Odrębnym od samych wspólników. W interpretacjach podatkowych przeczytasz że nazwa spółki na fakturach, powinna być dokładnie taka sama jak w zgłoszeniu rejestracyjnym do VAT-u. To co umieścisz na druku VAT-R, powinno potem pojawiać się na fakturach.
I trzeba mieć też na uwadze rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Przeczytamy w nim że faktura powinna zawierać  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.
Czasami urzędy skarbowe twierdzą że skoro wspólnikami są osoby fizyczne, na fakturach powinno się podawać imiona i nazwiska wspólników.
Masło maślane?
Niestety.
Podsumowując: 
 • gdy wystawiasz faktury VAT, najlepiej jest się posługiwać pełną nazwą spółki, wraz z imionami i nazwiskami wspólników
 • w innych sytuacjach niż kontakty z urzędem, zapewne można się posługiwać nazwą która nie zawiera imion i nazwisk wspólników
A tak życiowo - kto i kiedy będzie pamiętał te wszystkie zasady ? Przedsiębiorcy chcą się skupić na prowadzeniu biznesu, na sprzedaży, na klientach. A nie na tym kiedy jakiej nazwy mogą używać.
A zatem najpraktyczniejsza wskazówka to używanie wszędzie pełnej nazwy.
Czy wspólnicy muszę wnieść minimalny wkład finansowy?
Nie. Spółka cywilna to jedyna spółka której utworzenie nie obliguje do wniesienia wkładu przez wspólników.
Pamiętaj że spółka cywilna jest formą umowy między przedsiębiorcami, której głównym zamysłem jest dążenie do wspólnego celu gospodarczego. W umowie spółki powinny być określone działania, które będą podejmowane aby osiągnąć cel gospodarczy.
Działania nie muszą się koncentrować na wniesieniu wkładu finansowego do spółki. Przykładem takiego działania może być świadczenie usług przez wspólników, na rzecz spółki.
Natomiast istnieje pewien wyjątek. Wspólnik może być zobowiązany do wniesienia wkładu, jeżeli zostało to przewidziane w umowie spółki cywilnej.

Co się dzieje w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej?

Jeżeli spółka jest dwuosobowa i jeden ze wspólników umiera, prawdopodobnie dojdzie do jej rozwiązania. Chyba że spadkobiercy zmarłego wspólnika przystąpią do spółki.
Po śmierci wspólnika, spadkobiercy nabywają roszczenia o rozliczenie jego udziału w spółce. Natomiast mogą również podjąć decyzję, iż zamiast rozliczenia udziału jeden ze spadkobierców przystąpi do spółki, na miejsce zmarłego wspólnika.
Ten temat budzi wiele kontrowersji i rodzi wiele problemów. Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie firmy w formie spółki cywilnej, koniecznie przyjrzyj się temu bliżej, aby zabezpieczyć swoich bliskich. Mogą pojawić się sytuacje, w których spadkobiercy będą zagrożeni.
Jest to jeden z tych obszarów, który powoduje iż spółka cywilna nie jest polecana jako forma prowadzenia działalności gospodarczej przez prawników.

Czy spółka cywilna ma swój odrębny majątek?

Nie. Majątek spółki to tak naprawdę majątek wspólny wspólników. Można to porównać do małżeńskiej wspólności majątkowej.
Co to oznacza?
 • każdy ze wspólników jest tak samo uprawniony do całego wspólnego majątku, jak i do konkretnych jego składników
 • wniesiony wkład nie ma znaczenia, wystarczy przystąpić do spółki aby mieć prawo do całego majątku wspólnego
 • udział wspólnika w majątku wspólnym nie jest wyrażony w jakimś konkretnym procencie
 • wspólnik nie może samodzielnie rozporządzać majątkiem wspólnym, ani żadnym poszczególnym składnikiem, nie może też żądać podziału majątku

Jak wygląda podział i wypłata zysku w spółce cywilnej?

Zgodnie z art. 868
§ 1 k.c. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki.
§ 2. Jednakże gdy spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego.
Przepis który zacytowałam na początku, zabezpiecza przede wszystkim interesy spółki, a nie interesy poszczególnych wspólników.
Zwróć uwagę iż zapis "mogą żądać" oznacza że przepis nie jest bezwzględnie obowiązujący. I dodatkowo jest mowa o "wspólnikach", a nie o wspólniku.
A zatem wola podziału zysku powinna być wyrażona przez wszystkich wspólników. To nie zawsze jest komfortowa sytuacja.
Tak naprawdę uregulowania dotyczące wypłaty zysku powinny być zawarte w umowie spółki. Zapisy mogą wskazywać konkretny termin wypłaty zysku.
Dobrze sporządzona umowa daje poczucie bezpieczeństwa w wielu obszarach.

Zostawiam Cię również z pytaniami, na które również warto znać odpowiedz: 

* Czy spółka cywilna ma status przedsiębiorcy?
* Czy potrzebna jest umowa spółki? Czy musi być w formie aktu notarialnego?
* Czy spółka cywilna ma zdolność prawną?
* Kto reprezentuje spółkę cywilną?
* Czy w spółce cywilnej trzeba powołać zarząd? Radę nadzorczą?
* Kto podejmuje decyzje dotyczące firmy?
* Jak zawiesić spółkę cywilną, czy jest taka możliwość?
* Jak zamknąć spółkę cywilną?
* Kto jest odpowiedzialny za zobowiązania spółki cywilnej? Czy majątek prywatny wspólników jest zagrożony?
* Co się dzieje gdy jeden ze wspólników chce odejść ze spółki cywilnej?
* Jakie są zagrożenia w prowadzeniu firmy w formie spółki cywilnej?

 

 

 

 

 

 

Stan prawny na dzień 27-04-2021 r.

 

 

Jeżeli masz pytania, lub wątpliwości dotyczące tego tematu, chętnie Ci pomożemy!

Jesteśmy biurem rachunkowym działającym stacjonarnie w Bielsku-Białej, oraz prowadzimy księgowość online współpracując z przedsiębiorcami z całej Polski.

Specjalizujemy się w pomocy małym biznesom online, oraz przedsiębiorcom działającym w branży IT.

Jeżeli szukasz księgowej / księgowego z Bielska Białej, a jednocześnie chcesz korzystać z usprawnień jakie daje internet, świetnie trafiłeś!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło grafiki pod menu https://pixabay.com